Tidigare utställningar

2007 - 24 november - 20 december

.

Anna Ling, Anders Sletvold Moe och Michael Johansson

Anna Ling
Anna Ling, född 1971, är utbildad vid Konsthögskolan i Malmö. Anna har mest ägnat sig åt teckning.
Ofta gör hon en serie med teckningar som en berättelse. Under senare tid har hon börjat glida över
åt det måleriska i form av tuschlaveringar. Hon arbetar gärna med två olika språk samtidigt och får på så sätt en spänning i bilden.

Här kan du hämta lite information om Anna Ling
.
Så här säger Göran Nilsson om Anna lind
.

Michael Johansson
Michael Johansson är född 1975 i Trollhättan. Efter studier på Kunstakademiet i Trondheim och Kunsthochschule Weissensee i
Berlin tog han sin magisterexamen på Konsthögskolan i Malmö. Michael Johansson arbetar i mixed media.
Hans verk är lekfulla installationer, där objekten ställs i relation till dess inneboende funktion och egenskaper.

Här kan du hämta lite information om Michael Johansson.
Några röster om Michael Johansson.

Anders Sletvold Moe
Anders Sletvold Moe är född 1978 i Norge men numera bosatt i Malmö. Han har fått sin konstutbildning vid Kunstskolen i Rugaland, Norge och på Konsthögskolan i Malmö. ”Jeg vil i mine arkitektoniske malerier og installasjoner undersøke og ufordre maleriet som medium og den arkitektoniske begrensningen av rom. Verkene forholder seg aktivt til det rommet de vises i og utforsker mulighetene og problemer i møte mellom maleri og arkitektur.”
Här kan du hämta lite information om Anders Sletvold Moe.
Så här säger Anders om sin konst.
Se affischen.

>  tillbaka