Tidigare utställningar

2006

Pontus Carle
25/5 - 9/7 2006
Pontus Carle är född 1955 i Lund. Sedan 1959 har han varit bosatt i Paris och från slutet av 1970-talet har han varit verksam i Paris, New York, Berlin och i Sverige.
Utbildning:
1973-74 Académie Henri Goetz, Paris
1974-76 École de Beaux-Arts, Paris
1975-76 Grafikskolan Forum, Malmö

”Pontus Carle är en spontan expressionist. Han är litterär i sitt måleri, som ständigt berättar om händelser och människor som hamnat i mer eller mindre trängande situationer och som pockar på åskådarens engagemang. Det är oftast mångtydigt, för Pontus Carle lämnar inte ut sin sanning och föredrar mångtydigheten så att var och en med sin erfarenhet och sin fantasi kan uppleva bilden på sitt sätt.”
”Sprittande färgstarka figurer och former som ger fantasin näring fyller Pontus Carles skapelser. De präglas av en spontant berättande surrealism, och många passerar ytan likt filmbildsekvenser. Bland förebilderna kommer jag att tänka på klassikerna Joan Miro och fantasikonstnären A R Penck. Men samtidigt är Pontus Carles bilder starkt personliga. Och då inte minst genom alla dessa spontant livliga och färgstarka figurer som synes sväva runt i världsrymden.”
Lars-Ola JohanssonK-E Johansson

”Han säger sig måla instinktivt, relativt opåverkad av omgivningen: - När jag börjar vet jag inte var jag hamnar. Det gör spänningen, det får mig att måla varje dag. Kompositionen växer fram i "total anarki",
säger Pontus Carle. Och han vill inte meddela någon slags budskap genom sin konst: - Det som går att
säga ska berättas med ord. Konsten står för det som bara går att uttrycka genom konst. Var och en får
göra sin tolkning av bilden.”
Eva Killberg

< tillbaka