Tidigare utställningar

2007 - 3 Februari - 25 Mars

Lis Kläpp

Lis Kläpp är född 1953 i Malmö. Hon debuterade 1978 på Liljevalchs vårsalong i Stockholm och har sedan dess haft åtskilliga utställningar
på konstmuseer, museer och konsthallar. I hennes måleri återfinns ett begränsat antal och kraftigt reducerade former och gestalter.
Gestalterna kan vara en människa eller oftare ett djur. Lis Kläpp väljer inte att illustrera specifika djur utan något som endast ligger nära i formen.
Människogestalterna är lika allmängiltliga. De symboliserar endast en människa, varken kvinna eller man.
Här finns lite information om Lis Kläpp
.
Några röster om Lis
.
Se utställningsaffischen.
Se mer av Lis Kläpp på hennes hemsida.

> tillbaka