Tidigare utställningar

2006

Lars Jonsson
15/7 - 27/8 2006 Det var med stor glädje som Borstahusens Konstförening i arrangerade utställningen ”Lars Jonsson” i Pumphusets konsthall i Borstahusen.
Utställningen hade vernissage lördagen den 15 juli. Lars Jonsson är född 1952, konstnär, författare ochornitolog. Hans konstnärskap präglas av passionen för fåglar och deras miljöer.

Intresset har följt honom sedan tidig barndom. Vid femton års ålder blev han inbjuden att ställa ut på Naturhistoriska Riksmuseet.
Han nådde internationellt erkännande för sina fälthandböcker om fåglar redan i mitten av 70-talet. Sedan dess har han regelbundet visat sin konst på gallerier och museer i Sverige,
Amerika och i flera länder i Europa. År 2002 blev han hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet. Som fälthandboksförfattare och konstnärlig uttolkare av
fåglar och natur har Lars Jonsson en särställning både i Sverige och internationellt. En av de få svenska jämförelsepunkterna är mästaren Bruno Liljefors som för Lars Jonsson utgör en viktig inspirationskälla. Under 90-talet skapades några utställningar tillsammans med Liljefors på bland annat Kalmar konstmuseum -94 och Örebro slott -97. Lars Jonsson bor på södra Gotland där han hämtar inspiration från stränderna och från det öppna kulturlandskapets rika fågelliv.
Se mer av Lars Jonsson på hans hemsida.

> tillbaka