Tidigare utställningar

2007 - 31 Mars - 20 Maj

Liu Lifen är född 1979 och uppvuxen i en liten by i Yunnan-provinsen i sydvästra Kina. Hon var den första från sin by som fick möjlighet att studera vidare. Hennes val blev Konsthögskolan i Kunming där hon efter fyra år tog examen år 2002. Sedan dess har hon varit ansvarig för Nordicas Konsthall vid Skandinaviska kulturcentrat i Kunming. För två år sedan sammanstrålade Liu Lifen och Janeric Johansson. De samarbetade kring ett stort projekt på Nordica där några av Kinas mest framstående konstnärer ställde ut.
Lite information om Liu Lifen.
Se utställningsaffischen.

>  tillbaka

Janeric Johansson
och Liu Lifen

Janeric Johansson är född 1950 i Vetlanda och bor med sin familj i Malmö. Han är en av vårt lands mest internationella konstnärer och finns representerad på 35 olika museer över hela världen. Yunnans konstakademi i Kunming, Kina har utnämnt honom till hedersprofessor.
Genom sina utställningar visar han en förmåga att skapa möten och samtal i länder som Lettland, Kina, Israel, Ryssland, Sverige, Nya Zeeland och USA.
För Janeric Johansson är konsten en öppen mötesplats som förmedlar att det finns flera sätt att se på samma ”sanning”. Därför är hans teckningar, målningar,
skulpturer och rumsgestaltningar ofta flerdimensionella. Betraktaren måste röra sig i rummet för att upptäcka hur bilden förändras utifrån olika perspektiv.
De realistiskt tecknade hästarna som ofta förekommer i hans målningar är symboler för människor. De ställs mot abstrakta, skulpturala och målade partier som skapar spänning i bilderna.
Lite information om Janeric Johansson.