Tidigare utställningar

2006 31/3 - 14/5 2006

CO Hultén

CO Hultén är en målare som binder samman det sena nittiotalet med den surrealistiska och imaginära bild som föddes alldeles efter kriget 1945 och som i norra Europa hade sitt centrum i södra Sverige. Sedan CO Hultén slog igenom med Imaginisterna (1945 - 56) har han skapat sig en unik position i svenskt och internationellt konstliv.
Hos Imaginisterna lyder konsten sina egna oförnuftiga, drömlika lagar. Kännetecknande är ofta hybridformerna av människa, djur och element från växtriket. 1947 gav han ut den legendariska "Drömmar ur bladens händer" på egna nystartade Image Förlag. Denna sida i konstnärskapet fortsatte att vara så viktig för Hultén att han utan tvekan bör räknas till de internationella pionjärerna på detta område.
"Jag drar inga gränser mellan abstrakt och konkret. Fantasiskapelsen och återgiven verklighet möts i samma rum", säger CO Hultén. Han älskar paradoxer.
"Jag vill helst bestämma vad åskådaren skall uppfatta. Jag preciserar vissa saker som är viktiga för jag tycker att det är detta man skall se och förstå när man betraktar bilden och inte andra, egna tolkningar…". I samma andetag säger han: "Jag tycker om att skapa en osäkerhet hos betraktaren. Jag arbetar gärna med rumsliga

förskjutningar, rum som öppnar sig och sluter sig, tillstånd mellan ute och inne. Inte
med tydliga optiska villor. Först om man granskar en målning upptäcker man att det
som ser ut att utspela sig på ett plan inte alls gör det utan mycket längre bort eller
kanske närmare…."
Källa: Ur "CO Hultén Sedda former - Drömda rum"
Texter: Viveka Bosson och Beate Sydhoff

< tillbaka