Pumphuset

Konsthallen   
  Om Lone 
  CV Lone
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tidigare utställning

Lone Recht
 5/2 - 27/3 2011


Pumphusets konsthall inleder sitt sjätte utställningsår med Lone Recht.

Unikt för Borstahusens konstföreningen står även Lone Recht bakom de grafiska etsningar som föreningens medlemmar erhåller i årsgåvan 2011.

 

Lone inledde sin konstnärliga bana med textila material men under olika högskole-förberedande konstutbildningar i slutet av 1980-talet blev hon allt mer intresserad av koppargrafik. Genombrottet kom 1991 med en utställning hos Konstfrämjan det på Galleri S:t Gertrud i Malmö. Detta blev även starten på ett långt och fruktbart samarbete med Ateljé Larsen i Helsingborg, ett av världens främsta tryckerier för samtidskonst.

Lone inspireras bland annat av resor och naturen. Hon gör sällan skisser utan förlitar sig på den spontana kreativiteten i skapandeprocessen. Utställningen på Pumphusets Konsthall innehåller en mix av olika tekniker, till övervägande del grafiska etsningar men även oljemålningar och textila inslag.