Pumphuset

Konsthallen   
  CV Susanne
  Om Susasnne
 
 Om Rebecka
  CV Rebecka 
  Affisch
  
   
 

 

 

 

 

 

 

 


 

       
           

Tidigare utställning

Unga konstnärer

26/11 - 18/12 2011För femte året i rad avslutar Borstahusens Konstförening utställningsåret med att lyfta fram lovande unga konstnärer. I år föll valet på två unga kvinnliga konstnärer:

Rebecka Hallbert och Susanne Möhring

 

Rebecka är utbildad på Malmö Konsthögskola, där hon gick ut 2007. Hon bor och arbetar i Malmö. De senaste åren har Rebecka arbetat med fotografiska bilder som hon bearbetar med färg och kollage. En blandning av medium, krita, akvarell, tusch för att nämna några. Detta för att ömsom dölja den fotografiska bilden och ömsom framhäva densamma. Uppvisandet och döljandet är något som fascinerar, hur vissa saker enbart låter sig sägas genom att inte sägas.

 

Susanne Möhring är född i Berlin 1980 och arbetar såväl där som i Malmö. Hon har genomgått sin konstubildning i Tyskland, Greifswald universitet samt även vid det franska universitetet Picardie Jules Vernes i Amiens.

Susanne visar på utställningen två bildserien "Fall" och ”Oh my dear”. ”Fall” presenterar småscener som visarolikaaspekter av ordets innebörd-ettsinnestillståndsamten årstideller slutetpå allt.Ritningarnaär ordnadesom småminneskort, betonardynamiken ilivet ochdet faktumatt allt inteavslöjasännu. Alla målningar uttrycker att det måste finnas olika parallella världar.