Pumphuset

Konsthall

 

 

Tidigare utställning

Hiroshi Koyama
 27/3 - 23/5 2010
Pumphusets konsthall fortsätter det femte utställningsår med Hiroshi Koyama
 

Om mitt verk
”Orsaken till att de flesta av mina skulpturer har gjorts i Diabas och att jag har bott nära intill flera stenbrott - är att jag fascineras av stenens speciella svarta färg samt även av den naturliga färg som täcker stenens yta.
En vacker kontrast av naturlig färg som skinn på sten och svart polerad sten accepterar utan svårigheter den metall-rost som jag tillsätter. Kontrasterna får mig att skapa olika verk med rostad färg.
Jag känner tiden som ackumulerats i stenen och det får mig sedan att vilja skapa tiden till en synlig form tillsammans med stenen.”
Hiroshi Koyama 2010-02-14, 
 

 

Här kan du hämta lite information om
Hiroshi
Koyama

CV Hiroshi Koyama

Affisch